top of page

ДІЯЛЬНІСТЬ

Асоціація в'їзних туристичних операторів України відкрита до співпраці та об'єднання зусиль задля розвитку України як туристичної дестинації та створення сприятливих умов для покращення діяльності сектору в’їзного туризму.

​​​

На сьогодні діяльність Асоціації зосереджена на:

Якщо ви хочете фінансово підтримати нашу діяльність - переходьте за посиланням нижче

marketing-main.jpg
Маркетинг дестинації
 • Організація онлайн та офлайн заходів для презентацій України як туристичного напрямку, видів туризму та розкриття туристичного потенціалу країни для різних цільових ринків 

 • Створення візуального контенту для популяризації України та туристичних продуктів  

 • Консультативні послуги в питаннях формування маркетингової стратегії України як дестинації і всіх вихідних з цього проектів і завдань

 • Участь у міжнародних туристичних виставках

Розробка стратегій і програм розвитку туризму на місцевому та державному рівнях

 • Участь у координаційній раді Управління туризму та промоції КМДА 

 • Участь у координаційній раді Державного агентства з питань розвитку туризму 

 • Участь у експертній раді роботодавців в туризмі при КНУ імені Тараса Шевченка 

 • Участь у експертній раді по розвитку проекту щодо збереження культурної спадщини в контексті солідарної економіки

Проведення експертизи
стану ринку

Підготовка інформації щодо стану сектору в’їзного туризму на основі опрацювання та отриманої статистики членів спілки, вивчення проблематика та потреб сектору на основі досвіду практичної діяльності та світових тенденцій розвитку в’їзного туризму

Розробка туристичних продуктів

 • Експертна участь у проектах та заходах щодо створення та просування туристичних продуктів 

 • Організація (спільно з міськими, регіональними управліннями туризму та профільними організаціями) ознайомчих турів для членів Асоціації

Співпраця з міжнародними профільними організаціями та Асоціаціями в туризмі
 • Проведення спільних галузевих заходів щодо розвитку туризму та співпраці 

 • Проведення B2B та презентаційних заходів за участі членів Асоціації 

 • Організація рекламних турів для представників турбізнесу різних країн 

 • Постійний обмін досвідом та імплементація успішних кейсів світових практик

Освітянська діяльність
 • Проведення онлайн та офлайн тренінгів та лекцій для студентів профільних вузів 

 • Співпраця з вузами щодо проходження студентами виробничої практики на базі підприємств - членів Асоціації

education.jpg
bottom of page